Kontaktný formulár

Kontaktujte nás

Prevádzkovanie hasičských jednotiek (ZHÚ)

Prevádzkovanie hasičských jednotiek (ZHÚ)

Odborná príprava zamestnancov hasičských jednotiek a prevádzkovanie ZHÚ.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

Využijte výhody online školení. Vyžiadajte si registráciu a prihláste sa na online školenie BOZP.

PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

Pracovná zdravotná služba (PZS) plní funkciu odborného poradcu pre zamestnávateľov v oblasti ochrany zdravia zamestnancov pri práci.

Safirs Manager - informačný a manažérsky systém

Safirs Manager - informačný a manažérsky systém

Unikátny interný informačný a manažérsky systém, ktorí uľahčí riadenie vnútorných procesov a celej firmy.

Ochrana osobných údajov a GDPR

Ochrana osobných údajov a GDPR

Komplexné služby ochrany osobných údajov.

Školenia, kurzy a vzdelávanie

Školenia, kurzy a vzdelávanie

Široká ponuka kurzov, školení a vzdelávacích aktivít v oblasti BOZP, OPP a ďalších.

Závažné priemyselné havárie

Závažné priemyselné havárie

Služby v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií.

Naše služby:

Ostatné služby:

S kým spolupracujeme

Mondiscp Kia Metsa Hyundai Chemer Mobis Zssk cargo SPP Eustream Ecco Durr Continental Slovnaft Shp group Jaguar Ina Sungwoo Akeboto Seoyon Hyundai Glovis

Prečo Safirs

Vzdelávanie zamestnancov elearningovou formou

Poskytujeme vzdelávanie zamestnancov v oblasti bezpečnosti práce aj formou elearningu. 

Prispôsobenie obsahu školiaceho materiálu

Do požadovaných kurzov Vám vieme flexibilne zapracovať materiály z Vašich smerníc, s ktorými chcete oboznámiť zamestancov.                         

Neobmedzené množstvo užívateľov

Cez náš systém eLearning Vám vieme odškoliť neobmedzené množstvo Vašich zamestnancov.

Notifikácie a potvrdenie

O priebehu školenia, overovaní skúšobnou komisiou, a aj o výsledku budete informovaný mailovou notifikáciou.

Povedali o nás

#effectivesafety blog