Kontaktný formulár

Kontaktujte nás

Blog

Wood & Fire Safety 2016 - medzinárodná konferencia
Od User

Wood & Fire Safety 2016 - medzinárodná konferencia

Záštitu nad konferenciou prevzali:
Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka Žilinskej univerzity v Žiline
gen. JUDr. Alexander Nejedlý, prezident HaZZ

Základné informácie o konferencii:

Pozývame Vás na tradičné stretnutie odborníkov z oblasti protipožiarnej ochrany, ktorí preferujú drevo a materiály na báze dreva. Bude to už ôsme stretnutie, ktoré sa koná na tradičnom mieste, v hoteli Patria na Štrbskom Plese, v tradičných štvorročných intervaloch s tradičným programom. Uvedená tradícia bola založená pred 28 rokmi v roku 1988. Od tohto prvého stretnutia po posledné v roku 2012 sa na konferencii zúčastnilo viac ako 600 účastníkov, z toho 220 bolo zahraničných.

Pravidelnými účastníkmi konferencie sú aj delegáti z mimo európskych štátov hlavne z Kanady, USA, Nového Zélandu, Austrálie, Japonska. Európske štáty nebudem menovať, lebo ich zastúpenie je veľmi početné. Cieľom konferencie je prinášať nové poznatky tohto multi-disciplinárneho odboru. Jednotlivé témy vedeckých oblastí sú uvedené v samostatnej kapitole tejto pozvánky. Pozvánka Vám prináša niekoľko detailnejších informácií o pripravovanej konferencii a o jej programe. Konferencia je zameraná na lesné požiare, požiare v drevostavbách a nové predpisy, hlavne eurokódy - Eurokód 5, ktorý sa týka drevených konštrukcií a ako novinka drevo v historických stavbách. Veríme, že aj Vy svojou účasťou prispejete k dobrej úrovni tohto ôsmeho pokračovania konferencie Wood & Fire Safety (Drevo a protipožiarna bezpečnosť).

 

Termín a miesto konania:

8.-12. máj 2016, Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, Slovensko

 

Cieľová skupina:

Za sponzorov konferencie pozývame poisťovacie spoločnosti, stavebné firmy, výrobcov zariadení a prístrojov z oblasti protipožiarnej bezpečnosti, producentov stavebných materiálov a to nielen na báze dreva, ako aj firmy, ktorým je blízka problematika konferencie. Výška sponzorského príspevku nie je určená, bude dohodnutá zmluvne, jednotlivo s každou firmou. Sponzorom ponúkame bezplatné výstavné priestory v hoteli Patria a priestory pred hotelom, reklamu v zborníku konferencie, ako aj v ostatných materiáloch konferencie, prezentáciu svojich výrobkov a činnosti počas konferencie.

 

Plánovaný program konferencie:

 

Odborný garant konferencie:

Makovická Osvaldová L. – Slovensko

 

Zástupcovia odborného garanta konferencie:

Sekcia drevo a oheň
Dlugogorski B. – Australia
Dietenberger M. – USA
Balog K. – Slovensko

Sekcia drevostavby
Ostman B. – Švédsko
Kuklík P. – Česká republika
Štefko J.– Slovensko

Sekcia drevo v historických budovách
Dušek K. – Česká republika
Osvald A. – Slovensko
Šmíra P. – Česká republika

 

Medzinárodný vedecký výbor:

Buchanan A. – Nový Zeland Mikolai I. – Slovensko
Dagenais CH. – Kanada Milanko S. – Srbsko
Deliiski N. – Bulharsko Mizerskí A. – Poľsko
Fragiacomo M. – Taliansko Netopilova M. – Česká republika
Gurau L. – Rumunsko Nikolič B. – Srbsko
Kačíková D. – Slovensko Poledňák P. – Česká republika
Kowal E. – Poľsko Rákociová M. – Slovensko
Kucuk O. – Turecko Restas A. – Maďarsko
Laban M. – Srbsko Sinay J. – Slovensko
Langswager L. – USA Sawyer G. – Veľká Británia
Larnoy E. – Nórsko Szórádová E. – Slovensko
Mikkola E. – Fínsko Qiang Xu – Čína

 

Organizačný výbor:

Coloňová M., Flachbart J., Gašpercová S., Martinka J., Mitrenga P., Nagyová A., Panáková, J., Zachar M., 

 

Pripravujeme:

 • odborné prednášky popredných domácich a zahraničných expertov na uvedené témy
 • prezentáciu prednášok formou postra
 • návštevu skúšobne Fires s.r.o. Batizovce
 • výstavu sponzorov
 • turistický výlet vo Vysokých Tatrách pre účastníkov a sprevádzajúce osoby

 

Výstava:

Počas konania konferencie bude zorganizovaná výstava sponzorujúcich firiem v konferenčnej sále hotela Patria.

Vedecké oblasti:

 • horenie tuhých materiálov, modelovanie, meranie, testovanie
 • štruktúra a vlastnosti dreva a ich zmeny pri vysokých teplotách
 • štúdium etáp procesu horenia dreva
 • retardácia horenia dreva a materiálov na báze dreva
 • protipožiarna bezpečnosť v drevených objektoch
 • modelovanie požiarov, testovanie, certifikácia
 • skúsenosti s likvidáciou požiarov v drevených budovách
 • skúsenosti s likvidáciou lesných požiarov
 • skúsenosti s likvidáciou požiarov v historických budovách.

​Doplňujúce informácie:

Rokovanie bude v slovenskom a anglickom jazyku (simultánny preklad). Najlepšia prednáška doktoranda alebo post doktoranda bude finančne odmenená. 

Všetky prednášky a referáty k postrom budú publikované v zborníku, ktorý bude súčasťou konferenčných materiálov. Zborník bude vydaný v knižnej aj v elektronickej forme.Zároveň vydáme zborník vybraných článkov na základe posúdenia medzinárodným vedeckým výborom, ktorý bude vydaný vo vydavateľstve spoločnosti International Wood Products Journal

Viac informácií: http://www.about-conference.com/wood-and-fire-safety-conference-2016?v=27

 

Kontakná adresa:

Bc. Ing. Linda Makovická Osvaldová, PhD.
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Žilinská univerzita
Ul. 1. mája 32, 010 26 Žilina, Slovensko
Tel: +421 41 513 6796
Email: linda.osvaldova@fbi.uniza.sk