Kontaktný formulár

Kontaktujte nás

Služba: Revízie vyhradených technických zariadení

Služba: Revízie vyhradených technických zariadení

Spoločnosť Safirs, s.r.o. v rámci zaistenia bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a činnostiach na vyhradených technických zariadeniach (VTZ) zabezpečuje komplexný služby a to:

  • Celkový audit prevádzky s vypracovaním správy zo stavu plnenia povinností vo vzťahu k zaisteniu bezpečnosti technických zariadení (tech. dokumentácia, platnosť kontrol, stav evidencie, technický stav, a pod.).
  • Spracovanie písomnej, resp. elektronickej evidencie vyhradeného technického zariadenia zodpovedajúcu skutočnému stavu na základe auditu.
  • Evidencia a plánovanie výkonu kontrol VTZ na základe auditu.
  • Kontrola stavu bezpečnosti vyhradených technických zariadení (odborné prehliadky a odborné skúšky) elektrických, zdvíhacích, tlakových a plynových.
  • Spracovanie miestneho prevádzkového predpisu na prevádzku VTZ.
  • konzultačná a poradenská činnosť v oblasti bezpečnosti technických zariadení.

Prečo zvoliť Safirs

splnenie legislatívnych povinností

úspora finančných prostriedkov

zmeny predpisov sledujeme za Vás

garancia profesionálneho prístupu

prebratie zodpovednosti

úspora času zamestnancov

Chránení zákazníci

#effectivesafety blog