Kontaktný formulár

Kontaktujte nás

Služba: Požiarna bezpečnosť stavieb

Služba: Požiarna bezpečnosť stavieb

Spoločnosť Safirs, s.r.o. poskytuje prostredníctvom špecialistov požiarnej ochrany vypracovanie projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a prislúchajúcich vyhlášok.

Na to, aby boli pri realizácii stavby splnené všetky požiadavky požiarnej bezpečnosti musí byť vyhotovený projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby (PBS). Bez spomínaného projektu PBS nie je možné získať kladné územné rozhodnutie, stavebné povolenie a nie je možné objekt úspešne skolaudovať.


Služby v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb:

  • vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v rámci projektovej dokumentácie stavieb (pre územné konanie, stavebné povolenie, pri zmene stavieb alebo účelu užívania)
  • riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologického zariadenia alebo technického zariadenia
  • vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov a osvedčovaní stavebných konštrukcii
  • vybavenie stavieb požiarnymi zariadeniami podľa projektovej dokumentácie stavby
  • poradenstvo pri riešení protipožiarnej bezpečnosti stavieb tak, aby nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavby, jej časti alebo k zníženiu bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek

 

Prečo zvoliť Safirs

splnenie legislatívnych povinností

úspora finančných prostriedkov

zmeny predpisov sledujeme za Vás

garancia profesionálneho prístupu

prebratie zodpovednosti

úspora času zamestnancov

Chránení zákazníci

#effectivesafety blog