Kontaktný formulár

Kontaktujte nás

Služba: Ambulancia - zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok

Služba: Ambulancia - zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok

V roku 2022 sme rozšírili naše portfólio služieb  o ďalšiu činnosť -  zabezpečenie výkonu lekárskych preventívnych prehliadok (LPP) vo vzťahu k práci v našej ambulancii všeobecného lekára pre dospelých umiestnenej v hlavnej budove Safirs, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, 034 01 Ružomberok

 

ambulancia.jpg

 

V ambulancii vykonávame lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnancov zaradených do 1. – 4. kategórie prác, a to vstupné, periodické, výstupné, mimoriadne aj následné.  Lekárske preventívne prehliadky sú zabezpečené praktickým lekárom pre dospelých a zdravotnou sestrou. Dohľad a záverečné potvrdenie správnosti lekárskeho posudku v prípade rizikovej práce zamestnanca je zabezpečené odborným lekárom PZS s atestáciou Služby zdravia pri práci.

Lekárska prehliadka pozostáva zo základných vyšetrení vykonávaných v ambulancii – anamnéza, základné fyzikálne vyšetrenie, vyšetrenie moču chemicky, spracovanie dokumentácie, vystavenie lekárskeho posudku. Odborné vyšetrenia vykonávané v ambulancii - EKG s odborným zhodnotením, spirometrické skríningové vyšetrenie.  V prípade legislatívnej povinnosti alebo indikácie lekára na odborné špecializované vyšetrenie zamestnanca je tento odoslaný so žiadankou k odborným lekárom – špecialistom (napr. ORL lekár, očný lekár) v Ružomberku.

Cena LPP: Výsledná cena lekárskej preventívnej prehliadky závisí od faktorov práce a pracovného prostredia a pracovných činností, ktoré má daný zamestnanec označené v lekárskom posudku a ktoré zamestnávateľ požaduje posúdiť. Základná cena LPP pre zamestnanca bez práce v riziku, bez EKG vyšetrenia a laboratórnych vyšetrení je 25,- eur, EKG vyšetrenie 7,- eur. Na požiadanie Vám pošleme cenník poskytovaných vyšetrení.

Objednávanie zamestnancov na LPP:

      • na presne stanovený deň a hodinu cez https://zdravie.safirs.sk/- políčko U LEKÁRA NEČAKAJTE – OBJEDNAJTE SA,
      • telefonicky (0902 22 11 77) – prosím volajte v pracovné dni v čase medzi 09.00 – 14.00 hod.. V prípade zaneprázdnenosti Vás budeme spätne kontaktovať.
      • e-mailom (ambulancia@safirs.sk)

Prečo zvoliť Safirs

splnenie legislatívnych povinností

úspora finančných prostriedkov

zmeny predpisov sledujeme za Vás

garancia profesionálneho prístupu

prebratie zodpovednosti

úspora času zamestnancov

Chránení zákazníci

#effectivesafety blog